Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / MBO Groen / Ondersteuning

Ondersteuning

paarden

Helicon Opleidingen wil studenten optimaal opleiden door ze structuur te bieden en adequaat te begeleiden. Dit vraagt om een actieve houding van zowel Helicon Opleidingen als van ouders en de jongeren zelf. Ook werkt iedere vestiging van Helicon Opleidingen aan een optimale samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, stage/BPV bedrijven, ketenpartners (b.v. jeugdzorg, GGZ,..) en andere scholen.

De begeleiding van de student vindt met name plaats in het onderwijs en is zoveel mogelijk afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de student.

Een succesvolle onderwijsloopbaan van de studenten is het doel van deze begeleiding.

De begeleidingsstructuur start bij de werving/intake en werkt voornamelijk preventief. Voor die jongeren waarvoor de basisbegeleiding (1e lijn) niet toereikend is, is een aantal extra begeleidingsfaciliteiten (2e en 3e lijn) ontwikkeld.

Helicon Opleidingen wil aangeven dat er grenzen zijn aan de begeleiding die Helicon Opleidingen kan bieden.


Uitgelicht


Zoeken