Home > Organisatie > NHB Deurne > Stand van zaken

Stand van zaken

Op 7 november 2013 maakte het College van Bestuur bekend dat Helicon stopt met de opleidingen in Deurne. En ook al was het besluit onvermijdelijk, de schok was groot. Bij de medewerkers en studenten van NHB Deurne natuurlijk, maar ook bij de andere Helicon-vestigingen en in het algemeen in de regio Deurne en in de paardensportsector. In een paar maanden kan er veel gebeuren. In dit nieuwsbericht de stand van zaken en een korte terugblik op de gebeurtenissen tot nu toe.

Afbouw opleidingen

Een regiegroep onder leiding van NHB-directeur Piet Bastiaansen is direct na 7 november, aan de slag gegaan met een zogenaamd ‘afbouwplan’. Dat is inmiddels met het Platform Medezeggenschap en de vakbonden besproken. In het plan is gedetailleerd beschreven hoe de verschillende opleidingen er precies zullen uitzien, vanaf schooljaar 2014/2015 totdat de deuren daadwerkelijk gesloten worden. Nadrukkelijk uitgangspunt is steeds geweest dat alle studenten hun opleiding zonder problemen kunnen afmaken. In onderwijstermen betekent dat dat alle individuele OnderwijsOvereenKomsten (zogenaamde OOK’s) worden nagekomen in een volwaardige opleiding. In principe worden alle lopende opleidingen ook in Deurne afgerond tot en met het afstuderen van de laatste student. Maar, waar dat voor de onderwijskwaliteit nodig is, wordt samenwerking gezocht met de andere Helicon-vestigingen, met De Groene Campus in Helmond bijvoorbeeld voor het verzorgen van avo-lessen. Voor een paar groepen studenten is een alternatief opleidingsplan ontwikkeld en voorgelegd aan studenten en ouders. Daarbij gaat het om:
  • de huidige 1e jaars Horse & Business en de huidige 1e jaars Horse & Wildlife
    Met beide groepen wordt besproken of ze willen overstappen naar Horse & Leisure niveau 3, Horse & Health niveau 4 of Paardenhouderij niveau 4
  • de huidige 1e jaars Sport niveau 4
    Aan hen wordt een versnelling van het onderwijsprogramma voorgesteld. Met extra onderwijstijd in het tweede en derde jaar kunnen ze dan in schooljaar 2015/2016 klaar zijn om hun opleiding af te ronden.
  • Huidige 1e en 2e jaars hbo-studenten
    In deze opleiding werkt NHB met Stoas Vilentum samen. De precieze invulling van die samenwerking is besproken met studenten en ouders. Na 3 jaar ronden de studenten eerst de mbo-opleiding Sport af met een diploma en doen dan vervolgens aansluitend een jaar hbo.
De alternatieven zijn met de groepen studenten en hun ouders op verschillende momenten uitvoerig besproken. De houding van de meeste studenten en ouders is kritisch, terecht, maar over het algemeen is er ook veel begrip en merken we ook veel bereidheid. Dat blijkt ook uit de tussentijdse cijfers van uitschrijvingen, die zijn niet hoger dan vorig jaar rond deze tijd.

Medewerkers

Waar opleidingen afgebouwd worden, zijn ook minder medewerkers nodig. En dat betekent nogal wat voor iedereen die bij NHB Deurne werkt. Daarom hebben de directeur en teamleiders in de periode tussen 7 november en eind december met alle medewerkers van NHB Deurne een eerste toekomstgesprek gevoerd. Op 25 november zijn alle medewerkers uitgebreid bijgepraat over alle zaken rond financiën, onderwijs en personeel. Centraal daarin staat hoe de medewerker zelf zijn of haar toekomst ziet. Inmiddels is van sommige 60+ medewerkers bekend dat ze dit jaar met vervroegd pensioen gaan, is een aantal anderen overgestapt naar een andere Helicon-vestiging en ook zijn er medewerkers gestart met extra scholing. Omdat er ook mensen zullen zijn die niet zomaar op een andere vestiging te plaatsen zijn, om wat voor reden dan ook, werken MT en P&O op dit moment ook aan een totaaloverzicht ‘boventalligheid’. Daarin is beschreven in welke fase welke formatie nodig is. Daaruit wordt ook duidelijk welke formatie per periode niet nodig en dus ‘boventallig’ is. Wanneer dit overzicht besproken is met het CvB, de OR en de vakbonden, worden de medewerkers daarover in februari geïnformeerd. Het is een bewuste keuze om Helicon-breed op dit moment in principe geen vacatures extern open te stellen, de PersoneelsAdviesCommissie (PAC) en het directeurenberaad bekijken per vacature welke medewerkers van NHB Deurne (en Helicon Bedrijfsopleidingen) in aanmerking komen. Matchen van vacatures en medewerkers is ‘mensenwerk’ en wordt uiterst zorgvuldig en zoveel mogelijk ‘op maat’ gedaan. Alle NHB-medewerkers die dat willen, krijgen de mogelijkheid om op andere vestigingen vrijblijvend mee te lopen, om zo hun horizon te verbreden.

Verkoop, overname en doorstartinitiatieven

In de afgelopen maanden hebben zich drie serieuze partijen met plannen voor het NHB-complex bij Helicon gemeld. Helicon is eigenaar van de gebouwen, de grond is van de gemeente Deurne. Daarom worden de plannen van de koopkandidaten in nauwe samenspraak met de gemeente Deurne getoetst. Verkoopprijs is daarbij een factor, maar niet de enige. Ook hoe de plannen passen binnen het bestemmingsplan, de haalbaarheid en de betekenis voor regio en sector spelen een rol. Gemeente Deurne en Helicon hechten veel belang aan kwaliteit. Een goed doorlopen proces en een voor alle partijen wenselijke uitkomst wegen zwaarder dan snel tot een overeenkomst komen. Helicon heeft het vaak moeten herhalen in de afgelopen periode: de overnameplannen en doorstartinitiatieven hebben géén invloed op het besluit en Helicon zal géén partner zijn in nieuwe plannen. Naar verwachting is er  in april 2014 meer duidelijkheid over dit traject.

Communicatie

Bij het nemen van het besluit om te stoppen met de opleidingen in Deurne, is bewust gekozen voor een bepaalde communicatieprioriteit. Zowel bij het bekend maken van het besluit, als in het vervolgtraject, hebben medewerkers en studenten en hun ouders alle aandacht. CvB en MT stelden zichzelf ten doel om die groepen zo volledig en open mogelijk te informeren en zoveel mogelijk ook het gesprek aan te gaan, om zo hun belangen en bevindingen écht serieus te kunnen nemen. Bij een dergelijke beslissing verloopt communicatie natuurlijk niet bij voorbaat vlekkeloos, maar dit doel gaf in de afgelopen maanden wel focus. Die focus betekent ook dat we bepaalde andere zaken niet doen. We reageren bijvoorbeeld niet op alles wat er in de media verschijnt over NHB Deurne. En er is in de afgelopen maanden veel gepubliceerd. Om je een indruk te geven, hieronder een greep uit de berichten die over NHB Deurne verschenen. Hou er bij het lezen rekening mee dat niet alles dat geschreven is, ook daadwerkelijk klopt!

ED.nl

07/11-13 16:22

Helicon stopt met opleidingen NHB Deurne

Horses

07/11-13 16:28

Hippisch Centrum Deurne sluit haar deuren

Omroep Brabant

07/11-13 17:53

Paardensportopleiding NHB Deurne stopt

ED.nl

07/11-13 21:06

Einde NHB verrast college Deurne

Brabants Dagblad

08/11-13 06:42

 Uit de regio: College Deurne verrast door einde hippische opleiding NHB

Horses

08/11-13 11:23

Onrust door sluiting NHB Deurne

Nieuwe Oogst.nu

08/11-13 11:40

Hippische opleiding NHB Deurne stopt

Horses

08/11-13 12:13

Sluiting NHB Deurne geen invloed op Horse Event 2014

ED.nl

08/11-13 19:51

'Deurne' is een begrip in de paardenwereld

Horses

14/11-13 09:53

Sectorraad Paard betreurt sluiting NHB Deurne

Horses

15/11-13 09:50

Deurnese deuren

ED.nl

15/11-13 22:28

Ontstemd Deurne maakt zich sterk voor NHB

ED.nl

15/11-13 22:48

Besluit over NHB verraste ook investeerder

Horses

10/12-13 09:38

Toch doorstart voor NHB Deurne?

Omroep Brabant

10/12-13 10:00

Personeel paardenopleiding Deurne massaal achter plannen doorstart

HorsUs

10/12-13 18:39

Doorstart NHB Deurne?

ED.nl

11/12-13 05:00

Nieuwe kans hippisch centrum

Horses

11/12-13 13:45

Leerlingen staan achter doorstart van NHB Deurne

Dagblad De Limburger

11/12-13 15:32

Mogelijke doorstart paardenonderwijs Deurne

HorsUs

12/12-13 07:46

Concreet plan voor toekomst NHB Deurne gepresenteerd

Horses

18/12-13 12:51

Ook hippische ondernemers steunen doorstart NHB Deurne

ED.nl

13/01-14 05:00

Plan doorstart NHB Deurne: snel duidelijkheid

ED.nl

13/01-14 20:30

Evenementenbedrijf: interesse in NHB Deurne


Bekijk als achtergrondinformatie de veelgestelde vragen en antwoorden die in november opgesteld zijn.